Siirry sisältöön
Suomi – Suomi

TIETOSUOJASELOSTE

Me Lento Consulting Oy:ssä tähtäämme kaikessa toiminnassamme asiakkaamme auttamiseen ja otamme viestintämme erittäin vakavasti. Lähetämme vain tarkoin harkittuja viestejä, joiden uskomme tuottavan arvoa juuri Sinulle. Käytössämme on HubSpot, yksi maailman tunnetuimmista ja turvallisimmista asiakkuuden hallintajärjestelmistä. Mikäli vastaanotat meiltä sähköpostia, tietosi ovat järjestelmässämme. Emme luovuta tietojasi ulkopuolisille missään olosuhteissa. Voit milloin tahansa tarkastaa yhteystietosi tai vaatia niiden poistamista lähettämällä sähköpostia osoitteeseen crm@lentoconsulting.fi.

1. Rekisterinpitäjä

Lento Consulting Oy
Lapinlahdenkatu 16
00180 Helsinki
crm@lentoconsulting.fi


Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Caro Pohjola
caro.pohjola@lentoconsulting.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisteri sisältää sidosryhmät, jotka ovat liiketoimintamme kannalta oleellisia.

3. Rekisterin nimi

Lento Consulting Oy asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään viestinnässämme sekä sisäisissä markkinointi- ja myyntiprosesseissamme.

4.1 Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain asiakassuhteidemme hoitamisessa ja palveluistamme tiedotettaessa.

5. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisterin yhteystieto sisältää vähintään sähköpostiosoitteen. Mahdollisen jatkoviestinnän ja yhteistyön myötä tallentuvia tietoja ovat tilanteen mukaan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköinen viestintä, positiot markkinointi- ja myyntiputkissa sekä ostetut palvelut.

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee lähettää osoitteeseen crm@lentoconsulting.fi

6.1 Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

6.2 Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

6.3 Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

6.4 Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

6.5 Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, jonka vuoksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta). Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

6.6 Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

6.7 Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

6.8 Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä henkilötietoja käsitellessämme.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan asiakkailta itseltään tai Suomen Asiakastieto Oy:ltä.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Lento Consulting Oy:n ulkopuolelle. Olemme varmistaneet, että palveluntarjoajamme HubSpot noudattaa tietosuojalainsäädäntöä.

9. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissa olevan linkin kautta. 

10. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

11. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Käyttämämme markkinoinnin automaation tietojärjestelmä HubSpot profiloi asiakasrekisteriämme jatkuvasti auttaen markkinointiin ja myyntiin liittyvässä päätöksenteossa.